Follow @PoliticsIE
 
 
 
Page 1 of 29 1234511 ... LastLast
Results 1 to 10 of 283

Thread: Na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe Na SFI / SDGs- An Clár Forbartha Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe (2016-2030)

 1. #1
  Politics.ie Member Darren J. Prior's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Caisleán Cnucha / Castleknock
  Posts
  9,232
  Mentioned
  0 Post(s)

  Default Na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe Na SFI / SDGs- An Clár Forbartha Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe (2016-2030)
  Ag Éileamh Ár dTodhchaí - Dóchas - The Wheel

  Éilíonn an tSochaí Shibhialta fócas úr ar Chomhionannas, ar Rialachas agus ar Inbhuanaitheacht
  21 Aibreán 2013
   

  An réamhchoinníoll is tábhachtaí le haghaidh cheannsú bochtaineachta ná comhionannas. Sin a deir comhdháil mhór de ghníomhaígh agus de cheannairí eagraíochtaí na sochaí sibhialta in Éirinn a eagraíodh san RDS an Satharn seo caite.
  Ag Éileamh Ár dTodhchaí i gcomhar le Dóchas agus leis An Roth, a d’eagraigh an imeacht faoin teideal – ‘Rianú Spriocanna d’Éire Níos Fearr i Saol Ceart’. Trí phróiseas díospóireachta rinne lucht páirtíochta na comhdhála iarracht cúig thosaíocht a shainiú, a chaithfeadh Rialtas na hÉireann a chur chun cinn d’fhonn treoir cheart a dhéanamh ar théarnamh Eorpach agus Domhanda chomh maith le forbairtí amach anseo, ar chosán atá ceart agus inbhuanaithe.
  Tiomantas don chomhionannas i ngach réimse – geilleagrach, sóisialta agus polaitiúil – b’shin an phríomhthosaíocht a roghnaíodh.
  "Is amhlaidh go bhfuil na polasaithe reatha ag cur le neamhionannas in Éirinn, ar fud an Aontais Eorpaigh agus sa domhan mór. Chun todhchaí níos fearr a chinntiú do chách is gá dúinn tosaíochtaí agus spriocanna a leagan amach sna réimsí sin is mó a rialaíonn mianach saoil daoine. Ón bplé a rinne daoine ag an imeacht seo, is léir nach féidir dul chun cinn a dhéanamh maidir le leas daoine, le fostaíocht ná leis an timpeallacht, mura dtéimid i ngleic le neamhionannas, ceann de bhunchúiseanna ár ndeacrachtaí faoi láthair,” a dúirt Niall Crowley ón ngrúpa Ag Éileamh Ár dTodhchaí.
  ‘Samhlacha Nua Rialachais’ an dara tosaíocht a aithníodh ag an imeacht. D’fhonn domhan níos cirte agus níos inbhuanaithe a chruthú ní mór do dhaoine bheith páirteach i gcinnteoireacht phoiblí ag gach leibhéal. Caithfidh cinntí polasaithe agus na rialacha a riarann ár saol bheith níos sofhreagraí do riachtanais daoine, go háirithe na daoine is boichte sa tsochaí, le cinntiú gur féidir le daoine a saol a chaitheamh de réir a mianta.
  “D’aontaigh an lucht páirtíochta ar chomhfhís de shochaí agus de gheilleagar rafar inbhuanaithe ina léirítear meas ar dhaoine, ina bhfuil comhionannas i réim agus ina mbíonn siad páirteach i gcinntí a n-imríonn tionchar orthu. Is fúinne anois oibriú go láidir le cinntiú go mbeidh na spriocanna seo mar dhlúthchuid den fhís nua d’fhorbairt domhanda atá á dréachtú ag na Náisiúin Aontaithe agus is fúinne freisin a dheimhniú go gcuirfear i bhfeidhm iad i gcomhthéacs na hÉireann,” a dúirt Ivan Cooper ón eagraíocht An Roth
  An tríú tosaíocht a aithníodh ná cruthú samhala inbhuanaithe d’fhorbairt dhomhanda. D’aithin an lucht páirtíochta an ghéarchéim timpeallachta atá ag carnadh agus an t-ardleibhéal tomhaltais sna tíortha forbartha mar chúiseanna práinneacha imní.
  “Faoi láthair úsáidimid coibhéis de phláinéad go leith leis na hacmhainní a ídímid agus an dramhaíl a chruthaímid. Éilíonn an inbhuanaitheacht go gcruthóimis lorg éiceolaíoch coibhéiseach le pláinéad amháin nó níos lú. Níl sé cóir go dtiteann costas stíl mhaireachtála s’againne i dtíortha forbartha ar dhaoine bochta i dtíortha i mbéal forbartha. Tá sé thar am againn samhail nua a chruthú chun sin a chur ina cheart,” arsa Hans Zomer ón eagraíocht Dóchas.
  Tharla an ócáid Dé Sathairn i gcomhthéacs Uachtaránacht na hÉireann ar an AE agus i gcomhthéacs an phróisis dhomhanda chun spriocanna comharbais ar Spriocanna Forbartha na Mílaoise a aontú, toisc a dtréimhse siúd a bheith rite i 2015. Ag míniú na gcéimeanna i dtreo creat forbartha domhanda iar-2015 dúirt Zomer:
  “Tráth uathúil é seo d’Éire agus don Domhan. Toisc Uachtaránacht an AE a bheith ag Éire, is féidir leis an tír seo tionchar a imirt ar sheasamh an AE san idirbheartaíocht ar spriocanna comharbais ar Spriocanna Forbartha na Mílaoise. Is féidir mar sin, tionchar a imirt ar na torthaí a aontófar ag na Náisiúin Aontaithe.”
  “Mar chuid den phróiseas seo ag na Náisiúin Aontaithe chuathas i gcomhairle le sochaí shibhialta i ngach tír forbartha beagnach, d’fhonn tosaíochtaí na ndaoine sna tíortha sin a aimsiú. Páirt na hÉireann sa phróiseas comhairliúcháin domhanda seo ab ea imeacht an tSathairn.”
  “Tá súil againn go n-éistfear leis na guthanna a labhair ag ócáid an lae inniu, chomh maith leo siúd a labhair ó gach cearn den domhan agus go mbeidh a bhfuil ráite le brath sa chreat forbartha domhanda nua,” arsa Zomer, mar bhailchríoch ar an ócáid.


  Nótaí d’eagarthóirí
  Is féidir a thuilleadh eolais a fháil ar ról Uachtaránacht na hÉireann ar an AE i múnlú creata domhanda don fhorbairt ag World We Want -Campaign for a more just and sustainable Ireland in a fairer world
  Is féidir a thuilleadh eolais a fháil ar lucht eagraithe na comhdhála ag Claiming Our Future | A progressive movement for an equal, sustainable and thriving Ireland, www.thewheel.ie and www.dochas.ie.

  Tuairisc a rinne mé ann as Béarla beidh agallamh agam ar an nDéardaoin as Gaeilge!

  __________________________________________________


  Tá roinnt seachtaine agaibh go fóill an suirbhé a líonadh amach ag insint céard a mba mhaith libh a bhí istigh sa Spriocanna Forbartha nua:

  https//www.surveymonkey.com/s/P3H8J7W

  Céard a ba chóir a bheith sa Spriocanna domhanda seo?

  SD 2015
  Last edited by Darren J. Prior; 15th December 2013 at 03:08 AM.

 2. #2
  Politics.ie Member Darren J. Prior's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Caisleán Cnucha / Castleknock
  Posts
  9,232
  Mentioned
  0 Post(s)

  Default


 3. #3
  Politics.ie Member
  Join Date
  Aug 2006
  Posts
  6,172
  Mentioned
  0 Post(s)

  Default

  Agallamh suimiúil eile!

  Maith an fear!

 4. #4
  Politics.ie Member Telemachus's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  A Dirac Sea
  Posts
  6,570
  Mentioned
  0 Post(s)

  Default

  Na chuggers fuath muintir na hÉireann. Is mian leo a ghlacadh do chuid airgid.

  Is é seo an tír ina fhéimheach, ní mór dúinn aon airgead!

  Zú!!!!
  ..the Irish nation can become other than white, by privileging the voices of the racialised and subverting state immigration but also integration policies. – Ronit Lentin

 5. #5
  Politics.ie Member Darren J. Prior's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Caisleán Cnucha / Castleknock
  Posts
  9,232
  Mentioned
  0 Post(s)

  Default

  Cé hiad sin go díreach?

 6. #6
  Politics.ie Member Darren J. Prior's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Caisleán Cnucha / Castleknock
  Posts
  9,232
  Mentioned
  0 Post(s)

  Default Naisc

  Suíomh maith: World We Want -Campaign for a more just and sustainable Ireland in a fairer world | Éire

  Suíomh iontach mhaith: World We Want 2015 | Idirnáisiúnta

  Ar líon einne eile anseo an suirbhé amach? An bhfuil an easpa spiorad céanna agaibh ar chúrsaí idirnáisiúnta is atá agaibh i leith cur chun cinn na Gaeilge?

 7. #7
  Politics.ie Member
  Join Date
  Aug 2006
  Posts
  6,172
  Mentioned
  0 Post(s)

  Default

  Quote Originally Posted by Darren J. Prior View Post

  Ar líon einne eile anseo an suirbhé amach?

  Níor líon!  An bhfuil an easpa spiorad céanna agaibh ar chúrsaí idirnáisiúnta is atá agaibh i leith cur chun cinn na Gaeilge?

  Tá leisciúlacht forleathan, nach bhfuil?

 8. #8
  Politics.ie Member Darren J. Prior's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Caisleán Cnucha / Castleknock
  Posts
  9,232
  Mentioned
  0 Post(s)

  Default Agus

  Dar ndóigh.

  Spriocanna ón dtír seo ag teacht amach as an ócáid sin san RDS: Tuairisc.
  Last edited by Darren J. Prior; 21st September 2013 at 10:02 AM.

 9. #9

 10. #10

Page 1 of 29 1234511 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •