Taim in ainm is a bheith ag muineadh Gaeilge agus ta coras nua ann don Bealtriail. Chuir na daltai ceisteanna orm faoi cheisteanna a chuireann siadsan ar an scrudaitheoir. An bhfuil ag aon duine rud eicint faoi? Bhfuil siad ceangailte lena Sraith Pictiur amhain no just ceisteanna ar bith?