Register to Comment
Results 1 to 6 of 6
 1. #1
  Darren J. Prior Darren J. Prior is offline
  Darren J. Prior's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Posts
  8,813

  An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge (2010-2030)

  Tuigimid go maith anseo ar fhóram na Gaeilge seo cad é an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge.

  Is iarracht é an snáithe seo chun plé a hoscailt ar a) cad atá bainte amach ó thaobh an Straitéis ó mí na Nollag 2010 agus an lá atá inniu ann agus b) cad eile atá le teacht sna míonna nó sna blianta amach romhainn?

  An bhfuil aon eolais i dtús báire agaibh ina leith?

  Cinnte is féidir linn ár dtuairimí a chur in iúl faoi ach ba mhaith liom a fháil amach cad nua atá tar éis teacht isteach ó dheireadh 2010 agus cad is féidir linn súil leis sa gearr/meáin téarma?

  Beidh mé ag teacht ar ais go dtí an snáithe seo go luath thar na laethanta amach romhainn le haiseolais oifigiúil
  faoi, más féidir liom teacht air.

  Sílim go mba chóir dúinn a bheith ar an eolais go bhfuil achar ama na straitéise leagtha amach sa dréacht straitéis a foilsíodh in (ceapaim) 2009 agus cé nach bhfuil an achar ama ó thaobh cur i bhfeidhm na straitéis leagtha amach sa ghnáthleagan den straitéis féin dúirt Iar-Aire na Gaeltachta Pat Carey liom ag seoladh na straitéise oifigiúla i mí na Nollaig 2010 go seasann an achar ama leagtha síos sa dréacht straitéise leis an straitéis oifigiúil go ginearálta.

  An bhfuil an achar ama ag aon duine anseo sular dtéann i mbun iarraidh é a fháil amach in áit eile?
  Last edited by Darren J. Prior; 1st December 2016 at 12:30 AM.
  Sign in or Register Now to reply

 2. #2
  Darren J. Prior Darren J. Prior is offline
  Darren J. Prior's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Posts
  8,813

  Achar ama na straitéise

  Tháinig mé ar cóipeanna den ndréacht straitéis ar líne ansin. Táimid ón bhliain 2013 agus suas go dtí 2025 sa Chéim Fheidhmithe II – Leathnú agus Doimhniú. Is é an t-aonú rud is fiúntacha a chuala mé faoi infheistíochtaí ó thaobh cur i bhfeidhm na straitéise go dtí seo ná an maoiniú tugtha do RTÉ. Agus sibhse?

  gaeltacht21: 3.0 Straitéis (As Gaeilge)

  The Hidden Ireland...: 3. A PHASED STRATEGY (In English)
  Sign in or Register Now to reply

 3. #3
  duine n duine n is offline

  Join Date
  Aug 2006
  Posts
  8,849

  Quote Originally Posted by Darren J. Prior View Post
  Tháinig mé ar cóipeanna den ndréacht straitéis ar líne ansin. Táimid ón bhliain 2013 agus suas go dtí 2025 sa Chéim Fheidhmithe II – Leathnú agus Doimhniú. Is é an t-aonú rud is fiúntacha a chuala mé faoi infheistíochtaí ó thaobh cur i bhfeidhm na straitéise go dtí seo ná an maoiniú tugtha do RTÉ. Agus sibhse?

  gaeltacht21: 3.0 Straitéis (As Gaeilge)

  The Hidden Ireland...: 3. A PHASED STRATEGY (In English)
  "Blianta 2-3 (2011-12): Céim Fheidhmithe I – Na Bunsraitheanna a Leagan Síos
  Le linn an chéad dá bhliain den Straitéis bunófar na bearta fadtéarmacha ar fad le go mbeidh an soláthar de mhúinteoirí cáilithe agus de shaineolaithe eile ar fáil, nó go mbeidh na córais a sholáthróidh iad bunaithe go luath sa Straitéis. Chomh maith leis sin déanfar cuid mhaith de na bearta a fheidhmiú go hiomlán nó a thosú ag an gcéim seo lena n-áirítear ábhair d’oideachas agus litearacht teanga a ullmhú."


  Ní léir dom go raibh na bearta seo curtha i bhfeidhm riamh.

  "Blianta 4-15 (2013-25): Céim Fheidhmithe II – Leathnú agus Doimhniú"

  Tá sé deacair faic a leathnú agus a dhoimhniú.


  "Tá trí fho-chéim ag baint leis an gcéim seo ach tríd is tríd is éard atá i gceist: lánfheidhmiú na mbeart ar fad; tabhairt faoi mheasúnuithe rollála; agus feachtais a reáchtáil do chur chun cinn agus do chothú dearcadh dearfach ó thaobh na teanga. Cuirfear na chéad chéimithe ó na cláir athbhreithnithe d’oideachas múinteoirí ar fáil agus fostófar iad i scoileanna agus in institiúidí oideachais eile."

  Ní léir dom aon feachtas nó aon bharr feabhair i leith soláthair múinteoirí.

  "Le linn na céime seo déanfaidh Éire ceiliúradh ar chothrom 100 bliain d’Éirí Amach na Cásca agus ar shaoirse na tíre agus déanfar nasc idir na hócáidí sin agus an Straitéis don Ghaeilge, léireofar an méid a bheidh bainte amach, déanfar athbhreithniú mór ar na torthaí agus cothófar rannpháirtíocht agus tacaíocht an phobail thart ar spriocanna, spiorad agus fís na Straitéise."

  Tá 2016 ag druidim chun deiridh, agus cé is móite de aibhsiú an gnáthnóis : "na cúpla focail", tá chuil rud "mar a bhí".

  Má tá straitéis i bhfeidhm, tá sí faoi choim.
  Sign in or Register Now to reply

 4. #4
  Darren J. Prior Darren J. Prior is offline
  Darren J. Prior's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Posts
  8,813

  Lárionaid Ghaeilge- Tuairisc.ie 13 Márta 2017

  Beidh siad seo go hiontach. Tá súil agam go mbeidh siad go léir nó go ginearálta neamhspleách i gcomparáid de a leithéid de Áras na nGael i nGaillimh agus an tionad pleanáilte i dTamhlacht atá faoi stiúir ag Conradh na Gaeilge. :

  Roinn na Gaeltachta agus Foras na Gaeilge ‘i mbun cainteanna’ faoi scéim mhaoinithe lárionaid Ghaeilge ar fud an stáit – Tuairisc.ie
  Sign in or Register Now to reply

 5. #5
  Darren J. Prior Darren J. Prior is offline
  Darren J. Prior's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Posts
  8,813

  Cáipéis faoi dhul chun cinn faoin Stráitéis 20 Bliain le foilsiú- Nuacht TG4 17 Bealtaine '17

  Mar eolais nó thagairt- tuairisc ó Nuacht TG4 ó cúpla lá ó shin. Beidh mé ag iarraidh a fháil amach ó Seán Kyne agus dár ndóigh an rialtas cad go díreach atá bainte amach acu ó thaobh na straitéise ó 2010 go háirithe taobh amuigh de na nGaeltachtaí mar fad mar a fheiceann mé é tá obair chun na teanga a chur chun cinn ag tarlú sa Ghaeltacht (pleananna teanga agus an polasaí oideachais Gaeltachta nua) agus ní fheicim mórán nua ag tarlú ann taobh amuigh de na gceantair sin. Fan go bhfeicimid áfach I suppose. :

  Sign in or Register Now to reply

 6. #6
  Darren J. Prior Darren J. Prior is offline
  Darren J. Prior's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Posts
  8,813

  Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge- Bealtaine 2018

  Faoi dheireadh, thóg sé ach seacht mbliana go leith chun teacht go dtí an staid seo:

  Plean Gníomhaíochta don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge ‘aontaithe agus réidh’- Tuairisc.ie
  Sign in or Register Now to reply

Sign in to CommentRegister to Comment